Our Mission


The Casimir Pulaski Society was organized to serve as an association for the unification of the minor elements and groups of the Polish people in the cities of Central Falls and Pawtucket, Rhode Island, and thereby, to be better able to extend brotherly assistance to in time of need, to dignify the duties of citizenship of the United States, to further the efforts in establishing  a good name for the Polish people and to promote the full spirit of comradeship between both nations. 
     The purpose of the Pulaski Society is to consolidate the patriotic strength of American citizens of Polish descent for mutual aid and greater service to the United States. 
     The aims of the Pulaski Society are: to promote knowledge, cultivate the Polish and the American languages, and mutual aid for its members. These aims will be realized by sponsoring lectures and patriotic manifestations which in themselves will help to enrich the cultural concepts and good name of Poland in the United States.
     The Pulaski Society developed out of the Saint Joseph Society for Brotherly Aid founded November 11, 1900. Later, on March 15, 1925 the group joined with the Polish Falcon Society which was in existence for sixteen years, and also associated with the Polish Youth Federation. The latter group existed for ten years and later changed its name to the Sons of Poland. On June 24, 1928 it joined with the Knights of Poland, Group 677, founded July 4, 1904 of the Polish National Union, and adopted the name of the Casimir Pulaski Society.


Słowo Wstępne Towarzystwa Pułaskiego
Towarzystwo Pułaskiego powołane zostało do  życia, by skupić rozdrobnione siły Polonii miejscowej w Central Falls i Pawtucket, dla wspólnej pomocy bratniej w potrzebie i służby obywatelskiej Stanów Zjednoczonych i pracy nad dobrem imienia polskiego, współpracy obu narodów.
Daty organizacyjne
     Towarzystwo Pułaskiego powstało z Towarzystwa św. Józefa Bratniej Pomocy, założonego dnia 11 listopada 1900 r. po połączeniu się dnia 15 marca, 1925 r. z Towarzystwem Sokół Polski, które istniało 16 lat, a które było połączone z Oddziałem Zw. Mł. Pol., który istniał 10 lat, przybrało nazwę Synów Polski zaś po połączeniu się 24 czerwca 1928 r. z Tow. Rycerzy Polskich Gr.677 Z. N. P., które istniało od 4 lipca 1904 r. przybrało nazwę Towarzystwa Kazimierza Pułaskiego.
Zasady i Cele Towarzystwa
     Zasadą Tow. Pułaskiego, jest skupienie się patriotycznych Amerykanów, obywateli polskiego pochodzenia, do większej służby dla Stanów Zjednoczonych i pomocy wzajemnej. Celem Tow. Pułaskiego jest oświata i pielęgnowanie mowy polskiej i angielskiej, pomoc wzajemna w potrzebie swych członków, urządzanie odczytów i obchodów narodowych,  którą to drogą wzbogaca się kulturę i dobre imię Polski w Stanach Zjednoczonych.
Our Address: 516-518 Roosevelt Ave. | Central Falls | RI 02863 | Tel: 401-726-9483 |

This web site is for informational purposes only, by the non-profit Casimir Pulaski Mutual Aid Society of Central Falls, Rhode Island.

White Eagle Polish Newspaper: http://www.bialyorzel24.com